Produkter og tjenester

"Gjør det du er best på - vi ordner resten!"

Vi hjelper deg med de beste digitale systemene for optimal kvalitet, arbeidsflyt og kontroll på ditt regnskap. Få tilgang til dine regnskapsdata via sky-baserte løsninger i alle plattformer.  I tillegg gir vi deg økonomisk rådgivning om finansiering, investering, etablering, budsjettering, likviditetsstyring og skatterådgivning. 

Da kan du fokusere på kjernevirksomheten og få frigjort tid til å gjøre det du virkelig brenner for!! Det er ikke bare regnskapsføreren som skal jobbe effektivt, men det å finne løsninger som også effektiviserer interne rutiner hos din virksomhet.

ABR er opptatt å finne rett løsning av systemer og tjenester som er tilpasset deg og din virksomhet:

 1. Har du et fagsystem som du ønsker at vi skal integrere mot vårt regnskapssystem?
 2. Ønsker du å tilgang til dine data og gjøre enkle operasjoner selv?
 3. Hvordan bruker du informasjonen fra mitt regnskap til å analysere virksomheten min, er det endringer som bør utføres? Mottar du gode rapporter med nøkkeltall og kommentarer som gir deg råd og innsikt?
 4. Har du gode styringsystemer med budsjett, prognose og likviditets analyser?
 5. Har du et fakturasystem som ikke oppfyller kravene til å utstede elektroniske fakturaer (EHF)?
 6. Bruker du mye tid på å sortere bilag som du leverer til din regnskapsfører? Kan ikke alt dette gjøres digitalt?
 7. Har du behov for nye løsninger eller har dine behov endret seg? Snakk med oss i ABR, vi har gode samarbeidspartnere med mange spennende løsninger som f.eks.
  • Fakturasystemer med integrasjon mot økonomisystem
  • PC kasse med integrasjon mot økonomisystem
  • Time- og prosjektbaserte systemer med integrasjon mot økonomisystem
  • Nettsider (hjemmesider, intranett, ekstranett, onepager)
  • Nettbutikk med integrasjon mot økonomisystem
  • Sky-baserte løsninger for reiser og utlegg