- Mer ryddig å ha regnskapsførsel eksternt

- Jeg synes den beste løsningen for oss er å ha et regnskapskontor som tar seg av administrasjon, regnskap og lønn. Da får de et ytre blikk, og det blir lettere for meg å kunne utfordre og være uenig, sier Christian Kolstad Huse, daglig leder i Akasien begravelsesbyrå.

Akasien er et lite og personlig begravelsesbyrå, med hovedkontor i Bærum, og kontorer i Asker og Oslo. De valgte for fire år å gå over til å bruke regnskapsbyrå. Valget falt da på ABR.
- Vi vurderte flere byråer. Og så valgte vi ABR fordi vi synes Gry Arvnes (Daglig leder i ABR) var den beste til å presentere hva de kunne tilby oss, forklarer Kolstad Huse.
I perioden Akasien har samarbeidet med ABR har de mer enn doblet omsetningen.
- I tillegg trenger ikke jeg tenke så mye på regnskap. Jeg vet at ABR sørger for at alt er riktig med hensyn til rapportering til myndigheter, at vi overholder frister og at alt er i orden med hensyn til rutinemessige funksjoner, sier Kolstad Huse.

Bred kompetanse
For en bedrift i den størrelsen som Akasien er, mener Kolstad Huse det er best å bruke et byrå.
- ABR har mye kompetanse. De kan mye om IT, automatisering, hvordan vi kan jobbe effektivt, og de kan gi oss råd i ulike sammenhenger, forklarer Kolstad Huse og fortsetter.
- Har vi spørsmål om ting som lønn, arbeidsvilkår eller personal, så har ABR en spesialist på det. Vi har også leid inn kompetanse fra dem i form av revisorer og jurister. Disse er ikke nødvendigvis ansatt i ABR, men er kompetanse ABR har tilknyttet seg.
Akasien opplever dermed at veien til kompetansen de trenger er kortere enn hva den var før.

Lov til å utfordre
Akasien regner på en måte ABR som en del av staben i Akasien, men samtidig ikke. Og dette ser Kolstad Huse på som en fordel.
- De er nært oss i form av at de kjenner oss godt. Men de har også et ytre perspektiv. Og ettersom de ikke er en vanlig ansatt, er det lettere for meg å utfordre og være uenig, forklarer Christian Kolstad Huse.
Han synes det ville vært vanskeligere med egne ansatte, som har sine rutiner og måter å gjøre ting på. Med et byrå er det lettere for Akasien og ABR å utfordre hverandre.
- Det er lettere å gå i mot dem. Og skulle noe ikke være helt som det skal, så er det lettere å ha noen eksterne å skylde på. ABR har for eksempel hjulpet oss med å sette opp slik at Visma Collectors tar seg av purring og inkasso. Dersom ikke dette går som det skal, kan vi skylde på Collectors. Som daglig leder slipper jeg å tenke så mye over regnskapsdelen, og meg og mine kolleger vil alltid ha ryggen fri om det skulle være noe, forklarer Kolstad Huse.
Det at ABR har fokus på teknologi og automatisering, sammen med regnskap, gjør at Akasien også blir utfordret til å tenke nytt.

Månedlige møter
Kolstad Huse har månedlige møter med ABR.
- Vi har et årshjul som vi jobber ut ifra, da det er ulike tider på året som vi trenger hjelp til ulike ting. I tillegg kan det være ting som kommer fra siden, forklarer Kolstad Huse.
På møtene ser de på regnskapet, som Akasien bruker som beslutningsgrunnlag, de oppdaterer budsjett og prognoser, og behandler ulike spørsmål som Akasien trenger rådgivning til.
- Det kan for eksempel være at jeg trenger rådgivning rundt hvordan jeg skal hjelpe styret til å hjelpe meg. Eller kanskje jeg trenger råd rundt hvordan vi bør gjøre det i forhold til godtgjørelse til styremedlemmer, forteller Kolstad Huse som eksempler.
Akasien har også satt ABR i kontakt med flere av deres leverandører.
- De ser på våre systemer og deres systemer, og hvordan ting kan overføres så sømløst som mulig fra system til system. ABR er som nevnt gode på IT også, i tillegg til regnskap, og ser dette i sammenheng. Og de tar gjerne dialog med våre leverandører, forklarer Kolstad Huse.