- Vi kunne ikke hatt den hurtige veksten uten ABR på laget

-     Ved hjelp av ABR tok det oss 3 uker å bygge opp en solid virksomhet med systemstruktur og gjennomføringsevne på det administrative, sier Petter Marselius Henriksen. Høsten 2017 startet han eventbyrået Pitch Event.

Det var to ting som var viktig da Petter Henriksen startet Pitch Event høsten 2017, sammen med medgründer Pål Hoelseth. Det første var å bygge en kundeportefølje og å sikre inntekt. Og det andre var å bygge en solid administrasjon med et effektivt økonomisystem og høy kompetanse på regnskapsfaget.

-    Nå du skal drive virksomhet i Norge i dag, er det viktig med et solid fundament i bunnen for å kunne jobbe langsiktig, sier Henriksen

Henriksen og Hoelseth bruker tiden på kunder, og på å gjennomføre gode prosjekter. ABR tar seg av regnskap og administrasjon i selskapet.


Å levere et event er en omfattende prosess.

-    Vi har jobbet mye med interne og eksterne event for bedrifter. Det vi ser er at event i dag er blitt en viktig arena for bedriftene for å skape forståelse og engasjement rundt egen merkevare. Det å samle mennesker på en arena en hel dag er veldig verdifullt, og det er en viktig del av forretningsutviklingen i mange bedrifter, sier Henriksen.

Det er en økt bevissthet rundt at det er menneskene i bedriften som er merkevaren. Det er menneskene som møter kunder, de som skaper digitale løsninger og utvikler virksomheten. Derfor må de også ha forståelse for og eierskap til egen merkevare.

Når Pitch Event bistår med et event, starter arbeidet lenge før eventet.

-    I forkant handler det om å kommunisere tydelige konsepter og merkevarestrategier, lage gode planer, bygge engasjement, ha en tydelig kommunikasjonsplan. Vi jobber tett med bedriftene med drift og strategi lenge i forkant av et event, forklarer Henriksen.


Regnskap som del av leveranse mot kunde

Det kan ofte være mange underleverandører involvert i forbindelse med et event, både fra inn- og utland. I forhold til leverandører av destinasjon, innhold, medieproduksjon med mer.

-    I en prosess rundt et event, forvalter vi ofte store pengebeløp. Det kan ofte også være leverandører på tvers av landegrenser, og vi kan bevege oss i landskap som er juridisk komplekse. Da er det viktig for oss å vite at vi har ABR til å ta seg av regnskap og administrasjon, og at det er utrolig dyktige på det de gjør, sier Henriksen.

For å kunne levere sine tjenester på et høyt nivå, er derfor ABR også en viktig del av «laget».

-    Vi satser på å være et sterkt fagmiljø, slik at vi kan levere på det kundene ønsker. En av tingene vi må være gode på er regnskap og administrasjon, og det leverer vi på fordi vi har et godt samarbeid med ABR, forklarer Henriksen.


Mange spørsmål i oppstartsfasen

I forhold til arbeidet rundt etableringen og oppstarten av selskapet, har også ABR regnskap og regnskapsfører Chau Le Stabrun spilt en nøkkelrolle Det var mange spørsmål og behov som dukket opp i løpet av oppstarten. For eksempel:

- Hvordan bygge budsjetter med korrekte mva satser gjennom flere forhandlerledd?
- Klargjøring av permisjonsavtaler for ansatte
- Rådgivning på nøyaktig likviditetsbudsjett
- Anbefaling av aktør for totaltilbud på forsikringer?
- Kontantstrøm og forfall på mva, skatt og avgifter
- Fradragsregler på våre produkter

-    Svarene fikk vi alltid samme sted. Fra vår rådgiver og regnskapsfører Chau Le Stabrun i ABR, forteller Henriksen.


Digitalisering og effektivitet

Pitch Event bruker PowerOffice GO som regnskapssystem. Og de er opptatt av digitalisering, effektivitet, tilgjengelighet, brukervennlighet og pris.

-    En grunn til at vi kunne bygge en virksomhet så raskt, og i dag kan drive med full trygghet, er Chau og ABR Regnskap. Chau er vår regnskapsfører, rådgiveren og en utrolig viktig støttespiller, sier Henriksen.

Ved å ha ABR på laget jobbet de smart internt og ut mot kunder.

-     Chau og ABR, sammen med de beste digitale verktøyene, er for oss i dag en uvurderlig ressurs og tilgjengelig kompetanse i vårt firma. Dette er og kommer til å bli hele vår systemstruktur, administrasjon og grunnmur i mange år fremover, avslutter Petter Marselius Henriksen.