Bli kunde - kundekontroll

I henhold til våre autorisasjon som regnskapsførerforetak er ABR pålagt å utføre en kundekontroll før vi påtar oss et regnskapsføreroppdrag eller annen type oppdrag for nye oppdragsgivere. Vi har valgt å gjøre denne kontrollen elektronisk og ved bruk av BankID til identifikasjon.