ABR kjøper regnskapsbedrift - vokser både organisk og ved oppkjøp

ABR kjøper en kontrollerende aksjeandel i Apriore Regnskap AS. Selskapet holder til sentralt i Oslo sentrum, med adresse Nedre Vollgate 5.

Apriore Regnskap AS er en regnskapsbedrift med 3 årsverk, som jobber med moderne skyløsninger og har en voksende kundemasse. Selskapet bruker i dag de skybaserte økonomisystemene Xledger og Huldt & Lillevik Cloud, samt det bransjespesifikke systemet Marathon, som sine verktøy for å bistå små og mellomstore organisasjoner i Oslo. Et av hovedområdene for byrået har vært å betjene reklame- og kommunikasjonbransjen, og selskapet har med sine ansatte svært god og lang erfaring med dette markedet, i tillegg til at de ellers har en portefølje som også viser bredde innen flere ulike bransjer.

-Apriore Regnskap har en profil og en kundeliste som passer godt med den utviklingsplanen som ABR har, og vi ser svært gode synergier mellom selskapene, uttaler Geir Finholdt som er Partner og leder for Salg og forretningsutvikling i ABR Regnskap. – Ved dette oppkjøpet får vi et godt grunnlag for videre utvikling av selskapet, økt vekst og tilførsel av nye arbeidsplasser. Vi ser veldig positivt på fremtiden.
 
Daglig leder Ellen Synnestvedt har lang erfaring fra bransjen, og har bygget opp selskapet sammen med sin forretningspartner Janne-Merethe Bjørnsen over flere år. Ellen har i tillegg til sin autorisasjon som regnskapsfører en Executive Master of Management innen Finansiering og Investering, Økonomistyring og Innovasjon. Hun har jobbet som innleid konsulent i flere store selskaper og har vært og er involvert i flere oppstartselskaper. Gjennom det avsluttende masterstudie var hovedfokus på forretningsmodeller og hvordan bedrifter lykkes med kommersialiseringen av produkter og tjenester, - et område som er svært viktig for alle bedrifter uansett hvor i syklusen man befinner seg. Ellen opprettholder en eierpost i Apriore AS. Janne har valgt å tre ut av selskapet, men vi opprettholder et godt samarbeid med henne til det beste for våre kunder. 

-Vi ønsker å opprettholde kontoret i Oslo, og ser gode muligheter for tilvekst av nye kunder både til kontoret i Oslo og ABR’s kontor på Vøyenenga, sier daglig leder Gry Arvnes i ABR. –Det legges opp til utstrakt samarbeid og samordning både når det gjelder ressurser og systemer mellom avdelingen i Oslo og Bærum. Vi ser frem til å utvikle selskapene videre sammen med Ellen og de ansatte.

ABR ønsker å være fremtidsrettet, og bruker aktivt teknologi til å automatisere prosesser for å levere tjenester med høy kvalitet. Regnskapsbedriften ønsker å tiltrekke oss ung arbeidskraft, og er aktive deltagere i både Asker og Bærums Næringsråd og Kvinner i Business. Det var derfor naturlig for ABR å stille opp med foredrag for unge grundere i Asker og Bærum under Startup Ung i Askershus i februar. ABR deltar også i prosjektet «Læring i arbeidslivet for 9. klassinger i regi av Bærum Næringsråd og Bærum kommune, og gleder seg til besøk fra Vøyenenga Skole.