Viktig informasjon til våre kunder

 Regnskapsfører får ikke kopi av varsler fra Skatteetaten

Det viser seg dessverre at Skattedirektoratet ikke har lagt opp til å gi verken regnskapsfører eller revisor kopi av henvendelser de gjør til skattyterne. Dette medfører stor fare for unødvendig bruk av tvangsmulkt. De nye reglene om tvangsmulkt kan dere lese om i vårt nyhetsbrev på abr.no.
abr.no/artikkel

Det vil si at dere må ta umiddelbart kontakt med oss i ABR dersom dere mottar SMS, e-post eller brev fra Skatteetaten slik at vi kan hjelpe dere med svar til Skatteetaten. Hvordan dere kan tilrettelegge for å få informasjonene fra Skatteetaten fortest mulig kan dere lese om i linken under her. Les hele artikkelen
Si din mening om saken på Facebook

Kontakt oss i ABR om du har spørsmål til dette, så hjelper vi deg.