Ny skatteforvaltningslov - bøtesystem rammer næringslivet

Innføringen av den nye skatteforvaltningsloven nå i 2017 åpner opp for at Skatteetaten kan ilegge tvangsmulkt. Skatteetaten får utvidede rettigheter til å sanksjonere dem som oversitter frister eller gjør feil, og de økonomiske konsekvensene kan bli store. ABR vil bistå våre kunder, og gi dere nødvendig informasjon og hjelp for å unngå å komme i en slik situasjon.

I henhold til artikkel som er publisert av Regnskap Norge, uttaler advokat Per-Ole Hegdahl - Praktiseringen av reglene vil kunne få stor betydning for den næringsdrivendes økonomi, samt for samarbeidet mellom skatteetat og næringslivet i sin alminnelighet. Mange næringsdrivende som ønsker å etterleve regelverket risikerer at Skatteetaten vender det «døve øret til» når eventuelle sanksjoner søkes ettergitt. 

Det nye bøtesystem inviterer til tettere samarbeid med regnskapfører, altså deg som kunde og oss i ABR. Selskapet unngår bøter når bilag og dokumentasjon er levert riktig, og i rett tid.

Med det nye og strenge sanksjons regimet kan det være smart å benytte moderne teknologi for å sikre best mulig informasjonsflyt. VI i ABR bistår gjerne for å tilrettelegge for effektive interne rutiner.  Nye moderne sky-løsninger, som håndterer mottak av hel-elektroniske fakturaer(EHF) vil hjelpe deg til å etterleve de nye og strengere kravene.

Den nye skatteforvaltningsloven åpner opp for at Skatteetaten kan ilegge tvangsmulkt. Tvangsmulktene, som erstatter de tidligere gjeldende forsinkelsesreglene, er betydelige i beløp og ilegges uavhengig av beløpet som skulle vært innrapportert. Dette til forskjell fra forsinkelsesavgiften, som var knyttet opp mot beløpet som var for sent innrapportert.

– Det mest problematiske med gebyrordningen er at det kan bli vanskelig å få den ettergitt. En liten trøst får være at gebyret må varsles før det ilegges. Av den grunn blir det svært viktig for næringsdrivende å oppgi korrekte kontaktdetaljer og ajourførte opplysninger om sin virksomhet. I motsatt fall risikerer de at gebyrene løper uten at de er informert, sier Hegdahl.

For mer informasjon og fullstendig artikkel, les.https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/nytt-botesystem-rammer-naringsdrivende/