Nye krav til kassasystem

Til nå har produsenter og importører av kassasystemer ikke vært underlagt noen særskilte lovkrav. Kravene har ligget på den bokføringspliktige i form av dokumentasjonskrav og krav til rutiner for løpende registrering og dagsoppgjør.

Kravene til kassasystemer flyttes nå til:

 
Du kan lese mer om dette hos Regnskap Norge

Viktige datoer:

01.01.2017: Nye kassasystemer må tilfredsstille Kassasystemlova.
01.01.2019: Alle kassasystemer må tilfredsstille Kassasystemlova.
Skal du bytte kassasystem, er det derfor viktig at det tilfredsstiller den nye loven.