Ny MVA-oppgave - hva betyr det for deg

Skatteetaten har sendt ut brev til alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter om endringer i rapporteringen for 2017.

Bakgrunnen for den nye MVA-meldingen er at skatteetaten fra 1. januar 2017 overtar ansvaret for håndteringen av innførselsmerverdiavgift. Denne oppgaven ble tidligere håndtert av tollvesenet. For MVA-registrerte importører skal innførselsmerverdiavgiften fra 1. januar 2017 rapporteres direkte i den nye MVA-meldingen. Tidligere måtte man betale avgiften til tollvesenet for deretter å fradragsføre den i omsetningsoppgaven. Dette vil være en positiv påvirkning på likviditeten for selskaper som innfører varer til Norge.

De regnskapssystemer som ABR bruker vil kunne håndtere de nye reglene fra nyttår. ABR må utføre en del tilpasninger for hver av våre kunder opp mot de nye reglene. Denne jobben planlegger vi å utføre i løpet av 4. kvartal. Vi har allerede vært på kurs for å tilføre oss kompetanse, samtidig som vi er i dialog med våre system-leverandører.

For selskaper som innfører varer til landet, så vil det måtte gjøres noen endringer i rutiner. Det er virksomheten som er ansvarlig for beregning, innberetning og betaling.

De nye reglene gjelder først for 2017, slik at vi skal rapportere mva i henhold til gammelt lovverk for 2016.
Som kunde av ABR kan dere være trygge på at disse endringene vil bli innført og ettelevd.